Lắp cuốn thư đá tại Lạc Hồng Viên Hòa Bình

Đá mỹ nghệ Ninh Bình lắp đặt cuốn thư đá tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.Cuốn thư có kích thước đế 217 cm được trạm trổ rất tinh xảo.

Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 02
Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 02

Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 03
Mặt su - Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 03
Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 04
Lắp ghép Cuốn thư đá Lạc Hồng Viên Hòa Bình 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *